Besvär

Vi är specialiserade på de flesta typer av skador och smärttillstånd i leder, muskler och nerver. Det gäller både akuta och långvariga besvär. Vi har särskild inriktning på nack- och ryggproblem.

 • ryggskott/ischias
 • diskbråck
 • foglossning vid graviditet
 • stelhet  och smärta i nacke/ nackspärr/whiplash
 • huvudvärk/ migrän/ yrsel/
 • axelproblem/ tennisarmbåge
 • artros
 • höft- knä- och fotsmärtor
 • idrotts- och motionsskador
 • balanssvårigheter
 • behov av träning efter ortopediska och andra operationer
 • förebyggande av fallolyckor

Målsättningen vid bedömning, behandling och rehabilitering är att:

 • Du ska få ökad kunskap om varför du har ont eller har nedsatt funktion.
 • Du ska få smärtlindring så snabbt som möjligt och få förbättrad funktion.
 • Du ska få lära dig enkla men effektiva övningar som lindrar din smärta.
 • Du ska få kunskap om hur du förebygger att nya problem uppstår.
 • Du ska snarast bli oberoende av terapeutisk hjälp och känna att du själv har kontroll över din kropp.