Om oss

 

 är till för dig!

På Curo Rehab möter du legitimerade sjukgymnaster som har en gedigen kompetens med många års erfarenhet av behandling och rehabilitering av olika typer av sjukdomstillstånd.

Vårt mål när du träffar oss är att du skall känna att du och dina problem alltid blir tagna på allvar, att du blir bemött med omtanke, respekt och engagemang och att du känner dig trygg med omhändertagandet

Vårt arbete vilar på en vetenskaplig grund. Vi använder oss av de senaste forskningsrönen och deltar kontinuerligt i fortbildning.

De flesta smärttillstånd och nedsättningar av rörlighet och styrka, går att påverka i
positiv riktning med behandling och rehabilitering hos oss.