MDT- Mekanisk Diagnostik och Terapi

Metoden kommer ursprungligen från Nya Zeeland, men har spridits över hela världen. Den är nu en av de vanligaste metoderna bland sjukgymnaster på grund av dess effektivitet vid behandling av rygg-, nack- och olika ledbesvär. Flera vetenskapliga studier finns som bekräftar detta. I Sverige har en sjukgymnast doktorerat på behandling av diskbråck i ländryggen. En  stor studie i Köpenhamn visar liksom avhandlingen, att MDT är ett alternativ till operation vid diskbråck i ländryggen.

Med ledning av fynd vid undersökningen får patienten ett intensivt hemprogram där några enkla övningar som är lätta att göra, upprepas många gånger per dag. Patienten får även information vilka positioner och rörelser som ska undvikas för att inte förvärra besvären. Om inte patientens hemövningar är tillräckliga för att minska smärtan, kompletterar sjukgymnasten med behandling i form av mobilisering eller manipulation. På Curo Rehab har en sjukgymnast gått alla kurser i metoden och en sjukgymnast har examen.

Tillbaka